مدیریت

انجمن گیاهان دارویی شهرستان سراب در سال 1399 به ریاست آقای دکترعلیانسب با ابلاغ انجمن گیاهان دارویی استان تشکیل شد. این انجمن دارای اساس نامه،اهداف و برنامه های مستقلی است که انشاءالله با کمک و همکاری علاقمندان سعی در آموزش و فرهنگ سازی با هماهنگی سایر ارگان ها و نهاد ها در حوزه گیاهان دارویی خواهد داشت.

تازه ترین ها